โปรโมชั่นใหม่มาแล้วค่ะ คุ้มสุดคุ้ม!!

ให้คุณสวยได้ตลอดปี 
ด้วยโปรโมชั่นรายปี 99,900 บาท

จ่ายเพียงครั้งเดียวให้คุณสวยได้ตลอดปีตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้า ไม่ว่าจะเป็นการทำ Treatment หรือ Laser หรือโปรแกรม Body Shape กระชับรูปร่าง คุณสามารถเข้ารับบริการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทุกโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตั้งแต่ปัญหาเส้นผม ผิวพรรณ หรือรูปร่าง ภายใน 1 ปี (นับแต่วันที่ซื้อ) ที่ ME LADA CLINIC

เงื่อนไขการรับบริการ
– ต้องชำระยอดเต็มทั้งหมด ภายในครั้งเดียว
– ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
– โปรโมชั่นนี้ไม่รวม Botox , Filler , Me Shot CO2 , Product และยา
– การเข้ารับบริการต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์เท่านั้น
เช่น การทำ Laser หรือ Body Shape สามารถทำได้ 2-3 สัปดาห์/ 1 ครั้ง , การทำ Facial หรือ Hair treatment สามารถทำได้ 1-2 สัปดาห์ / 1 ครั้ง
– การเข้ารับบริการแต่ละครั้งต้องนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน และสามารถเลือกได้เพียง 1 โปรแกรมต่อวันเท่านั้น หากต้องการทำโปรแกรมอื่น ต้องทำนัดในครั้งถัดไป

ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการที่ Me Lada Clinic ตามเวลาต่อไปนี้
1. Facial Treatment, Hair Treatment , Body shape 12.00 – 20.00 น.
2. Laser (ทุกชนิดที่ดูแลโดยแพทย์) 17.00 – 20.00 น.
**คลินิกหยุดวันพุธ