MELADA by DERMATOLOGIST ปัญหาผิวหนังหรือปัญหาเส้นผม MELADA CLINIC มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลคุณ

“โรคผิวหนัง” ควรรักษาด้วยแพทย์ผิวหนังโดยตรง

โรคผิวหนัง เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงช่วงวัยผู้สูงอายุ และเมื่อผู้ป่วยพบว่าตนเองหรือคนใกล้ชิด มีอาการทางโรคผิวหนัง ควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์ผิวหนังโดยตรง เพื่อวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

มีลาด้าคลินิก เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิดหนังตัวจริงที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์

      ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาผิวหนังหรือปัญหาเส้นผม

           คุณสามารถเข้ามาพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาและการรักษาได้ตามเวลาดังนี้

             จันทร์ – ศุกร์   17.00 – 20.00 น.
             เสาร์ – อาทิตย์  15.00 – 20.00 น.

แพทย์ประจำคลินิก

 1. ดร.พญ. จิตรลดา  มีพันแสน  
ออกตรวจ         วันจันทร์  วันพฤหัส  วันศุกร์     เวลา 17.00 – 20.00 น.

                     วันเสาร์                       เวลา 15.00 – 20.00 น.

                     วันอาทิตย์                     เวลา 18.00 – 20.00 น.

 2. พญ. สายวรีย์ วงษ์รวิโอภาพ
ออกตรวจ
 :          วันอังคาร                      เวลา 17.00 – 20.00 น.

 3. พญ. กฤตยา รัตนากรณ์
ออกตรวจ :          วันอาทิตย์                      เวลา 15.00 – 18.00 น.

 

**หมายเหตุ          หากท่านใดมีคำถามสั้นๆ อยากปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปัญหาโรคผิวหนังและเส้นผม

                       สามารถฝากคำตอบได้ที่หน้า Contact us