Me Hair Laser การเลเซอร์เพื่อกระตุ้นเซลล์รากผมเพื่อให้ผมเกิดขึ้นใหม่

ด้วยการทำงานของเครื่องเลเซอร์ประสิทธิภาพสูง จะช่วยส่งพลังงานเข้าลึกยังบริเวณของรากผม ช่วยฟื้นฟูรากผมเดิมที่อ่อนแอให้แข็งแรงขึ้น และยังทำให้รากผมที่เกิดมาใหม่มีความแข็งแรงและเส้นผมมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ซึ่งวิธีนี้เป็นนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจจากคนไข้จำนวนมาก เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง ไม่ต้องพักฟื้น และไม่มีความเสี่ยงใด ๆ อีกทั้งยังสามารถทำความควบคู่กับการรักษาวิธีอื่นได้เพื่อเสริมประสิทธิภาพของการักษา

 

เห็นภายใน 3 เดือนเมื่อเข้าการรักษาสม่ำเสมอ
ใช้เวลา 20 นาที
ควรทำทุกๆ 2-4 สัปดาห์
NO DOWNTIME ไม่ต้องพักฟื้น
เห็นผลภายใน 3 เดือน
ใช้เวลา 20 นาที
ควรทำทุกๆ 2-4 สัปดาห์
NO DOWNTIME ไม่ต้องพักฟื้น